Polski Angielski Niemiecki TopJezyki
   
Start Podre Kontakt TopMenu

Czechy

Informacje Historia Galeria Mapa Tips
Tereny nad Wełtawą przed wiekami zamieszkiwały ludy celtyckie. Były one stopniowo wypierane przez ludy germańskie, lecz ostatecznie w VI w. na terenach tych zapanowały plemiona słowiańskie. Walki o dominację doprowadziły do powstania w X w, państwa czeskiego, które objęła we władanie dynastia Przemyślidów. Zaowocowało to chrystianizacją kraju i stabilizacją stosunków sąsiedzkich. W XIV w., gdy na czeskim tronie zasiadali Luksemburgowie, powstała Korona Czeska, która składała się z Królestwa Czeskiego oraz ziem przyłączonych (Moraw, księstw śląskich, Górnych i Dolnych Łużyc). Niedługo potem kraj ogarnął poważny konflikt na tle religijnym i społecznym. Na czele ruchu walczącego o zreformowanie kościoła stanął Jan Hus. Został on uznany przez kościół za heretyka i w 1415 r. spalony na stosie. Znaczna część społeczeństwa okrzyknęła go męczennikiem i odwróciła się od kościoła. Walki między zwolennikami kościoła katolickiego a husytami pogrążyły kraj w wewnętrznym chaosie.
W XVI w. na czeskim tronie zasiadają Habsburgowie, których panowanie prowadzi do dalszego pogłębienia konfliktów społecznych i destabilizacji kraju. W XIX w., na skutek złagodzenia polityki władz austriackich, Czechy przeżywają okres rozwoju kulturalnego i przemysłowego. Po I wojnie światowej, w trakcie której Czesi współpracowali ze Słowakami, utworzono niepodległą Czechosłowację.
Jednak zaledwie po dwudziestu latach niepodległości, kraj został zajęty przez faszystowskie Niemcy (utworzono tu Protektorat Czech i Moraw).
Po zakończeniu II wojny światowej władzę objęli komuniści, a Czechosłowacja stała się republiką socjalistyczną znajdującą się w radzieckiej strefie wpływów. Sprzeciwy wobec ograniczenia swobód obywatelskich i zjednoczenie opozycji doprowadziły w 1989 r. do aksamitnej rewolucji. Na czele nowego demokratycznego państwa zostaje stanął Václav Havel. 1 stycznia 1993 dochodzi do podziału na dwa odrębne państwa Czechy i Słowację. 12 marca 1999 roku Czechy zostają członkiem NATO, a w 2004 r. zostają przyjęte do Unii Europejskiej.