Polski Angielski Niemiecki TopJezyki
   
Start Podre Kontakt TopMenu

Litwa - informacje

Informacje Mapa Porady
Stolica: Wilno
Ludno 3331200
Obszar 65200 km²
Gsto zaludnienia 52 osb/km²
Jzyk urzdowy litewski
Waluta 1 lit = 100 centów (LTL)
Najwiksze miasta Wilno, Kowno, Kłajpeda, Szawle, Poniewież
Ustrj polityczny republika parlamentarna
wita Narodowe 16 lutego: Dzień odbudowania Państwa Litewskiego, 11 marca: Dzień odzyskania niepodległości Litwy, 3 maja: Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, 6 lipca: Dzień Państwowy – Dzień Koronacji Króla Litwy Mendoga
Skad etniczny Litwini(83,45%), Polacy(6,74%), Rosjanie(6,31%), Białorusini(1,23%), Ukraińcy(0,65%), Żydzi(0,12%), Niemcy(0,09%), Tatarzy(0,09%), Łotysze(0,08%), Romowie(0,07%), Ormianie(0,04%), Inni
Wyznanie katolicy (60-80%), luteranie, kalwini
Numer kierunkowy +370