Polski Angielski Niemiecki TopJezyki
   
Start Podre Kontakt TopMenu

Estonia - porady

Informacje Mapa Porady
Język
W kraju językiem urzędowym jest estoński. Na północnym-wschodzie króluje rosyjski.
W większych miastach można bez problemu porozumieć się po angielsku.
Pieniądze
W Estonii środkiem płatniczym jest korona estońska (1 korona = 100 senti) ale używane jest także powszechnie euro.

Zagraniczne waluty mogą być wymieniane w bankach i kantorach. Kantory znajdują się w hotelach, w porcie, na lotnisku, stacji kolejowej i w wielu innych miejscach.

Nie ma problemu z wymiana złotówek, są one przyjmowane wszędzie, nawet w kantorach w centrach handlowych.
Banki są otwarte od poniedziałku do soboty od 9.00 do 16.00.
Transport
Najlepszym środkiem transportu dla tych którzy nie posiadają własnego samochodu są autobusy. W wielkich miastach bardzo dobrze rozwinięta jest komunikacja: trolejbusy, tramwaje, autobusy.
Na granicy
Obywatele Unii Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Środowiskowej (EEA) nie potrzebują wizy wjeżdżając na terytorium Estonii.

Wymagane jest natomiast posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość lub paszportu.
Odwiedzający Estonię zobowiązany jest do:
- Posiadania dokumentu podróży zawierającego co najmniej dwie nie zapisane strony lub dowodu osobistego.
- Okres ważności paszportu musi być dłuższy o 3 miesiące od terminu, w którym nastąpi wyjazd z terytorium Estonii.
- Okres ważności dowodu osobistego musi wynosić co najmniej przez 6 miesięcy.
- Osoby powyżej 15 roku życia muszą posiadać własny dokument tożsamości, wraz z fotografią.
- Dzieci w wieku od 7 do 15 roku nie posiadające swojego dokumentu tożsamości, muszą być wpisane do paszportów rodziców (identyfikacja na podstawie fotografii).
- Nie ma konieczności udokumentowania fotografią dzieci poniżej 7 roku życia, jeśli uprzednio wpisane zostały do paszportów rodziców.
- Niepełnoletni podróżujący sami, mają obowiązek okazania oświadczenia notarialnego, w którym rodzice, lub opiekun prawny wyrażają zgodę na podróż dziecka.
Osoby, od których nie wymaga się wizy, na granicy zobowiązane są do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Więcej informacji dotyczących pobytu obywateli polskich na terenie Estonii znajduje się na stronie Ambasady Estonii.
Zdrowie
Nie ma zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego, nie wymaga się specjalnych szczepień. Jedynie w okresie letnim zalecane jest szczepienie przeciwko kleszczom (Estonia jest krajem o podwyższonym zagrożeniu ukąszeniami).

Nie ma problemu z dostępem do opieki medycznej, lecz usługi te są dla cudzoziemców dość drogie. Cena standardowej wizyty wynosi około 40 euro.

Ubezpieczenia zdrowotne są obowiązkowe. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są uznawane.