Polski Angielski Niemiecki TopJezyki
   
Start Podre Kontakt TopMenu

Białoruś - porady

Informacje Mapa Porady
UNESCO
Obiekty z listy dziedzictwa UNESCO

- Białowieski Park Narodowy (wspólnie z Polską)
- Zespół zamkowy w Mirze
- Architektoniczny, rezydencjonalny i kulturalny zespół rodu Radziwiłłów w Nieświeżu
- Południk Struvego – wpis transgraniczny wraz z Estonią, Finlandią, Litwą, Łotwą, Mołdawią, Norwegią, Rosją, Szwecją i Ukrainą
Ważne adresy
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Mińsku
220034 Mińsk, ul. Rumiancewa 6
tel.: (00-37517 ) 288 21 14, 288 23 13, 288 23 21, 284 36 01
fax: (00-37517 ) 236 53 89, 236 49 92
E-mail: ambminsk@nsys.by; minskamb@op.pl
www.embassypoland.nsys.by

Wydział Konsularny
220002 Mińsk, ul. Kropotkina 91A
tel.: (00-37517) 284 99 80, 284 99 81
fax: (00-37517) 289 32 55
e-mail: konsulminsk@nsys.by
www.minsk.polemb.net

Konsulat Generalny RP w Brześciu
224016 Brześć, ul. Kujbyszewa 34
tel.: (00-375-162) 27 00 00
fax: (0-0375 162) 20 38 29
e-mail: konsulkg@brest.by
www.brzesckg.polemb.net

Konsulat Generalny RP w Grodnie
230023 Grodno, ul. Budionnego 48A
tel.: (00-375-152) 75 15 95, 75 15 90
fax: (00-375-152) 75 15 87
e-mail: kgrpgrodno@mail.nsys.by
www.kgrpgrodno.nsys.by